Industrie

TOEPASSINGEN MET TECHNISCHE KERAMIEK

Ovenbouw

Ovens worden op veel plaatsen in de industrie gebruikt. Het kunnen kleine laboratoriumovens zijn maar ook grote doorvoerovens. Het temperatuurbereik in ovens is heel divers. Ook de ovenatmosfeer (lucht, inert, vacuüm) varieert sterk. Hiermee moet u rekening houden bij de keuze van uw materiaal. De medewerkers van Gimex kunnen u hierin adviseren.

In de ovenbouw is behoefte aan materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en hun vorm behouden bij die hoge temperaturen. In een aantal gevallen dient het onderdeel elektrisch isolerend te zijn. In bovenstaande situaties kunnen keramische onderdelen bijdragen aan een goed functioneren van de oven.

Buizen

Buizen zijn waarschijnlijk de meest toegepaste vorm van technische keramiek in de ovenbouw. Door een spoel om de keramische buis te plaatsen wordt deze gebruikt als warmtebron in ovens. Daarnaast worden thermokoppel buizen veelvuldig bij hoge temperaturen gebruikt ter bescherming van sensoren.

Branders

Siliciumcarbide branders worden in ovens veelvuldig toegepast als indirecte warmtebron. De branders kunnen gebruikt worden in temperaturen tot 2000°C en zijn door hun goede thermische geleiding zeer geschikt voor indirecte verwarming.

materiaal specificatie SiC
Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.
Wij zijn bereikbaar en operationeel!

+31 (0)345 574 255
info@gimex.nl

Tot nu toe heeft de verspreiding van het Coronavirus geen nadelig effect op de leveringen van Gimex aan klanten. Gimex kan haar dienstverlening en dus ook de uitleveringen op het gewenste hoogwaardige niveau houden.
Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben wij nauw contact met de fabrikanten. Voor zowel de aanvoerlijnen van producten als de gezondheid van Gimex medewerkers monitoren wij op continu basis de risico’s en anticiperen daarop waar nodig.
De ontwikkelingen rondom het virus wijzigen snel, dus kan Gimex enkel de stand van zaken van nu aangeven.