Industrie

TOEPASSINGEN MET TECHNISCHE KERAMIEK

Metallurgische industrie

In de metallurgische industrie worden ertsen tot metalen verwerkt. De geproduceerde metalen worden ook weer verder verwerkt tot bijvoorbeeld strip en band. Deze processen vinden over het algemeen plaats bij hoge temperaturen en in chemisch agressieve omstandigheden.

Technische keramiek is uitstekend geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen en agressieve omstandigheden.

Kroezen

De hoge temperatuur bestendigheid maken kroezen van aluminiumoxide of zirkoonoxide uitermate geschikt als houder bij het smelten van metalen. Kleine hoeveelheden kunnen hiermee in laboratoria eenvoudig worden gesmolten voor metallurgisch onderzoek.

materiaal specificatie Al2O3
Thermokoppelbuizen

Keramische buizen worden veelvuldig toegepast bij thermokoppels. De twee draden waaraan het potentiaalverschil wordt gemeten zitten vaak in een meergatsbuis en ter bescherming hiervan worden er een of meerdere enkelzijdig gesloten buizen overheen geschoven. Afhankelijk van de condities waaraan de thermokoppel wordt blootgesteld zijn er verschillende materialen mogelijk: aluminiumoxide, zirkoonoxide of sialon.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.
Wij zijn bereikbaar en operationeel!

+31 (0)345 574 255
info@gimex.nl

Tot nu toe heeft de verspreiding van het Coronavirus geen nadelig effect op de leveringen van Gimex aan klanten. Gimex kan haar dienstverlening en dus ook de uitleveringen op het gewenste hoogwaardige niveau houden.
Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben wij nauw contact met de fabrikanten. Voor zowel de aanvoerlijnen van producten als de gezondheid van Gimex medewerkers monitoren wij op continu basis de risico’s en anticiperen daarop waar nodig.
De ontwikkelingen rondom het virus wijzigen snel, dus kan Gimex enkel de stand van zaken van nu aangeven.