Industrie

TOEPASSINGEN MET TECHNISCHE KERAMIEK

Maritieme Industrie

Door het toepassen van technische keramiek in de maritieme industrie wordt er weerstand geboden aan de slijtage van mechanische delen. De combinatie van zeewater met zand laat stalen componenten snel  slijten, er wordt met keramiek een significant langere standtijd gerealiseerd. Niet alleen de corrosiebestendigheid is hier van belang maar ook de zeer hoge hardheid zorgt ervoor dat slijtage beperkt blijft. De toepassing binnen deze industrie is zeer breed, van baggerschepen tot aan vissersboten wordt er gebruik gemaakt van de unieke eigenschappen van technische keramiek. Voorbeelden van deze toepassingsgebieden zijn glijlagers, spuitnozzles en plunjers.

Straalnozzles

Aluminiumoxide straalnozzles worden veelvuldig toegepast in de baggerindustrie. Voor het losmaken van de bodem wordt een mengsel van water en zand onder druk op de bodem gespoten. Om de slijtage van het abrasieve mengsel tegen te gaan worden de “spuitmonden” vervaardigd uit 96% aluminiumoxide.

materiaal specificatie Al2O3
Glijlagers

De aluminiumoxide glijlagers zijn zeer geschikt voor toepassing in corrosieve omgevingen. De lagers zelf worden niet aangetast door zoute milieus. Daarnaast zijn ze uitermate geschikt om toe te passen in vloeistoffen met zand of andere abrasieve delen.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.
Wij zijn bereikbaar en operationeel!

+31 (0)345 574 255
info@gimex.nl

Tot nu toe heeft de verspreiding van het Coronavirus geen nadelig effect op de leveringen van Gimex aan klanten. Gimex kan haar dienstverlening en dus ook de uitleveringen op het gewenste hoogwaardige niveau houden.
Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben wij nauw contact met de fabrikanten. Voor zowel de aanvoerlijnen van producten als de gezondheid van Gimex medewerkers monitoren wij op continu basis de risico’s en anticiperen daarop waar nodig.
De ontwikkelingen rondom het virus wijzigen snel, dus kan Gimex enkel de stand van zaken van nu aangeven.