Industrie

TOEPASSINGEN MET TECHNISCHE KERAMIEK

Pompen

In de techniek wordt een grote diversiteit aan pompen toegepast. Denk onder meer aan centrifugaalpompen, plunjerpompen en vacuümpompen. Ook afsluiters zijn er in een aantal varianten, onder meer de klepafsluiter en de kogelafsluiter.

Omdat pompen in allerlei toepassingen gebruikt worden, zijn ook de eisen die er aan de materialen gesteld worden, heel divers. Gimex kan keramische pomponderdelen leveren voor pompen die gebruikt worden bij hoge(re) temperaturen of die abrasieve materialen verpompen. Ook in pompen die chemisch agressief materiaal verpompen, kunnen keramische onderdelen worden toegepast.

Mechanische afdichting

Sintered Silicium Carbide(SSiC) is materiaal wat veelvuldig wordt gebruikt bij afdichtingen in pompen. De zeer hoge hardheid van het materiaal in combinatie met de chemische resistentie maken dit materiaal uitermate geschikt voor deze toepassingen.

materiaal specificatie SSiC
Glijlagers

De aluminiumoxide glijlagers zijn zeer geschikt voor toepassing in corrosieve omgevingen. De lagers zelf worden niet aangetast door zoute milieus. Daarnaast zijn ze uitermate geschikt om toe te passen in vloeistoffen met zand of andere abrasieve delen.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.
Wij zijn bereikbaar en operationeel!

+31 (0)345 574 255
info@gimex.nl

Tot nu toe heeft de verspreiding van het Coronavirus geen nadelig effect op de leveringen van Gimex aan klanten. Gimex kan haar dienstverlening en dus ook de uitleveringen op het gewenste hoogwaardige niveau houden.
Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben wij nauw contact met de fabrikanten. Voor zowel de aanvoerlijnen van producten als de gezondheid van Gimex medewerkers monitoren wij op continu basis de risico’s en anticiperen daarop waar nodig.
De ontwikkelingen rondom het virus wijzigen snel, dus kan Gimex enkel de stand van zaken van nu aangeven.